Toplocinkovanje

STACO ® – ova linija za toplocinkovanje je u upotrebi od 2000. god. i jedno je od najmodernijih postrojenja u Evropi. Proces rada je potpuno automatizovan, poštujući ekološke norme ISO 14001.

Toplocinkovanje potapanjem je jedan od najefikasnijih načina antikorozione zaštite čeličnih elemenata i konstrukcija, sa trajanjem do 25 godina. Toplocinkovanje se vrši pri temperaturama od 440 – 460 C, poštujući normu DIN EN ISO 1451.


toplocinkovanje - antikoroziona zaštita čeličnih elemenata i konstrukcija   toplocinkovanje - antikoroziona zaštita čeličnih elemenata i konstrukcija