Sertifikati

STACO ® poseduje odgovarajuće sertifikate, ateste i deklaracije o kvalitetu svih proizvoda. Rešetkasta gazišta od presovanih ili zavarenih flahova izrađuju se prema normi DIN 34527 i normi RAL – GZ 639. Za antikorozionu zaštitu STACO ® primenjuje toplo-potapajuće cinkovanje prema normi DIN EN ISO 1461.

Staco sertifikat1
Staco sertifikat2
Staco sertifikat3
Staco sertifikat4